Одбор за јавне службе Владе Републике Србије донео је закључак о спровођењу јавне расправе 05 број:011-4127/2019 од 23. априла 2019. године, којим је одређено да ће се у периоду од 13. маја 2019. године до 3. јуна 2019. године спровести јавна расправа о Нацрту закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица (у даљем тексту Нацрт закона).

Јавна расправа о Нацрту закона се одржава за представнике свих удружења бораца, војних инвалида, породица палих бораца и цивилних инвалида рата, органа надлежних за борачко инвлидску заштиту, државних органа, отгана јавних служби, јавних предузећа, стручне јавности и друге заинтересоване учеснике. Према програму јавне расправе који је саставни део наведеног закључка одржаће се 12 трибина за јавну расправу.

Програмом јавне расправе предвиђено је да се у Ужицу одржи трибина за јавну расправу дана 17. маја 2019. године са почетком у 12 часова у Свечаној сали Градске куће (Улица Димитрија Туцовића 52).

Особа за контакт испред Градске управе је Слађана Тошић, број телефона 590 126, маил: sladjana.tosic@uzice.rs