КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА

И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА

УПУЋУЈЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА – за заслуге и дела која доприносе укупном развоју града.

ПЛАКЕТА ГРАДА УЖИЦА – за резултате остварене у дужем временском периоду у области привреде, друштвених делатности, науци, култури, уметности и другим областима јавног живота.

НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА – за изузетне резултате у раду и унапређењу привреде, пољопривреде, науке, културе, физичке културе, образовања и васпитања, здравствене, социјалне и дечије заштите, локалне самоуправе, као и очувању, побољшању и заштити животне средине и свим другим видовима стваралаштва у граду, за достигнућа која су значајна за град Ужице и његове грађане.

Повеља, плакета и награда града Ужица додељује се правним лицима и појединцима.

Право да предложе кандидате имају: предузећа и установе, месне заједнице, удружења грађана, Скупштина града, појединци и групе грађана са подручја града Ужица.

Предлози МОРАЈУ БИТИ ПОДНЕТИ НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ који је саставни део овог јавног позива и уз њих се мора поднети и сагласност физичког лица односно одговорног лица у правном лицу да буду предложени, на прописаном обрасцу.

Предлози се достављају Комисији за јавна признања и награде града Ужица, Ужице, Димитрија Туцовића број 52, на прописаном обрасцу.

Рок за достављање предлога је 11. септембар 2023. године.

  • Обрасци се могу преузети на сајту града Ужица rs, у писарници Градске куће, канцеларија број 12 приземље зграде и у канцеларији број 40 на I спрату.
  • Сва обавештења можете добити и на телефон: 031/590-150, контакт особа Слађана Станић.

 

Образац за пријаву преузмите ОВДЕ