Република Србија

Град Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката –

програма  организација цивилног друштва у 2016. години

III број 378/16

24.06.2016. године
На основу члана 14 до 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање  пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката – програма организација цивилног друштва  у 2016. години, након спроведеног поступка по јавном позиву за „Севојничко културно лето 2016.године“, размотривши све благовремено поднете пријаве, на састанку одржаном 23.06.2016. године, сачинила је

 

Листу вредновања и рангирања пројеката

 I

  1. „Удружење пензионера Севојно“ “ из Севојна                     80                                      бодова

 

  1. Удружење „ Нова културна траса“ из Ужица                         71                                         бодова

 

  1. „Организација младих Севојно из Севојна                             42                                         бодова

 

4.Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“   – Пројекат – Блуз вече : „ Концерт Вања и пријатељи “ из Севојна                                                                                                          80                                         бодова

 

 

  1. Етно удружење „Завичај“ из Злакусе                                         0                                           бодова

 

 

6.Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна            Пројекат – Концерт акустичне музике бенда: „Никад спремни“                                       из             Севојна                       0                             бодова

 

  1. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна Пројекат – Концерт акустичне музике бенда :    „Црни дијамнатни воз “                                                         0                                       бодова

 

II На основу овако сачињене листе вредновања и рангирања благовремено приспелих пројеката – програма из области културе у 2016.години организацијама цивилног друштва које су регистроване на територији Градске општине Севојно, предлажемо да се се финансирање/суфинансирање наведених пројеката изврши  у висини наведених износа и то:

 

1 . „Удружење пензионера Севојно“                     60.000,00 динара

 

  1.  Удружење „ Нова културна траса“            130.000,00 динара

 

  1. „Организација младих Севојно“                71.000,00 динара

 

  1. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“   – Пројекат – Блуз вече : Концерт Вања и пријатељи

39.000,00   динара

______________________________

укупно:  300.000,00 динара

 

III  Листа вредновања и рангирања пројеката објавиће се на интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs  дана 27.06.2016.године.

 

IV Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 04.07.2016.године.
Председник комисије

Милан Бјелић с.р.