На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије ”, број 16/2018) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса („Службени лист града Ужица број:49/19”), након усвојених приговора по одлуци председника Градске општине Севојно  II 143/20 и II 144/20 од 13.03.2020.године, Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за финансирање/суфининсирање програма  у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2020.годину на седници одржаној 16.03.2020. године,  утврђује

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ПОДНЕТИХ НА  ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА ФИНАСИРАЊЕ/ СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У 2020.ГОДИНИ НАКОН УСВОЈЕНИХ ПРИГОВОРА

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ  УДРУЖЕЊА КОЈА СУ УЛОЖИЛА ПРИГОВОР НАКОН УСВОЈЕНОГ ПРИГОВОРА :

 

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Број бодова
1. 109/2020 Певачка група,,Бећари“ ,,Културно лето Бећара Севојно“ 28
2. 110/2020 ,,Удружење пензионера Севојно“ Севојно Јавни конкурс за финансирање/суфининсирање програма  у области културе из буџета Градске општине Севојно  у  2020.г 28

 

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање се предлажу програми удружења под редним бројевима  1. и 2.

За удружења која нису уложила приговор остаје на снази Листа вредновања и рангирања II број  115/2020 од дана 27.02.2020. године.

 

ГРАД УЖИЦЕ

Градска општина Севојно

ПРЕДСЕДНИК

II број  146/2020

16.03.2020. године

Севојно

Kомисијa  за спровођење јавног конкурса у

области културе 2020. с.р