Република Србија
Град Ужице
Градска општина Севојно
Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката –
програма организација цивилног друштва из области културе у 2019. години
III број: 79 /19
11.02.2019. године

На основу члана 14 до 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва из области културе III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе у 2019. години, након спроведеног поступка по јавном позиву за финансирање / суфинансирање пројеката – програма из области културе који ће бити реализовани на територији Градске општине Севојно у 2019. години, размотривши све благовремено поднете пријаве, на састанку одржаном 11.02.2019. године, сачинила је

Листу вредновања и рангирања пројеката

I На основу сачињене листе вредновања и рангирања благовремено приспелих пројеката – програма из области културе у 2019.години организацијама цивилног друштва, које ће програме реализовати на територији Градске општине Севојно, предлажемо да се се финансирање/суфинансирање наведених пројеката изврши у висини наведених износа и то:

1. Удружење Певачка група “ Славуј“ из Севојна 70.000,00 динара
2. Удружење “Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна 80.000,00 динара
3. КУД “Завичај “ из Севојна 140.000,00 динара
4. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна 70.000,00 динара
5. Певачка група ,,Бећари“ из Севојна 70.000,00 динара
6. Општинско Удружење борац ослободилачких ратова до 1999 Севојно из Севојна
70.000,00 динара

______________________________
Укупно: 500.000 динара

II Листа вредновања и рангирања пројеката објавиће се на интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs дана 11.02.2019.године.

III Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 18.02.2019.године.

Председник комисије
Милија Кулашевић с.р.