На основу члана 14 до 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно   за  финансирање/суфинансирање  пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, Комисија за  финансирање/суфинансирање пројеката –   програма организација цивилног друштва  у 2017. години, након спроведеног поступка по јавном позиву,  за финансирање / суфинансирање пројеката – програма  „ Севојничко културно лето 2017“,размотривши све благовремено поднете пријаве, на састанку одржаном 16.06.2017. године, сачинила је

Листу вредновања и рангирања пројеката

I

1.Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица
2.Удружење  грађана „Нова културна траса –НКТ“
3.Певачка група ,,Бећари“ из Севојна
4.Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна
5.Етно дружење“Завичај “ из  Злакусе

100% ( проценат одобрених средстава од јединице ЛС)
98,11%
51%
17,69%
15,09%

II

  1. Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица
  2. Удружење грађана „Нова културна траса –НКТ“
  3. Певачка група ,,Бећари“ из Севојна
  4. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из  Севојна
  5. Етно удружење“Завичај “ из Злакусе

90.800  динарa
109.200 динара
40.000 динара
30.000 динара
30 000 динара

III  Листа вредновања и рангирања пројеката објавиће се на интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs  дана 16.06.2017.године.

IV  Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 23.06.2017.године.

 

Председник комисије
Милија Кулашевић

Документ са свим информацијама можете преузети овде