Грађани којима је потребно кретање у време полицијског часа ради пружања медицинске помоћи болесним, непокретним и тешко покретним лицима, обраћају се захтевом Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

Уз захтев се достављају следећа документа: решење о праву на туђу помоћ и негу, медицинска документација, лични подаци и број телефона лица које пружа негу, име и презиме и адреса лица ком се пружа медицинска помоћ. Потребно је и да се назначи време у току кога се лице креће до корисника и назад.

Образац захтева може се преузети ОВДЕ.

Захтев са копијом медицинске документације се доставља поштом на адресу Димитрија Туцовића 52, или скенираном документацијом на мејл: gordana.urosevic@uzice.rs.

Грађани се за све информације могу јавити на телефоне: 590-181 и 590-150.

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности