ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфарструктуру и развој
Одељење за привреду
Одсек за пољопривреду
VIII број 320-1 сл./22
09.05.2022.године
У ж и ц е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се регистровани пољопривредни произвођачи да ће Град Ужице дана 24.05.2022. године организовати бесплатан превоз заинтересованих лица за посету Пољопривредном сајму у Новом Саду. Цена улазнице је 400,00 динара.

Пријављивање ће се обављати од 09.05.2022. године у згради Градске куће, у канцеларији број 28. Као доказ да је домаћинство регистровано потребно је доставити на увид потврду о регистрованом пољопривредном домаћинству.

Произвођачи који имају неизмирена дуговања према јединици локалне самоуправе по основу раније остварених подстицаја, немају право пријављивања за одлазак на сајам!

Полазак из Ужица је у 5 часова са паркинга код Градског стадиона (Омладинска улица) у Ужицу, а из Новог Сада у 16 часова.

 

  ГРАД УЖИЦЕ