GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

VI Broj: 504-11/11-03

Datum: 24.01.2022.god.

 

OBAVEŠTENJE  O DOPUNSKOM REŠENJU O IZMENI  INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I PONOVO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPAD

 

Operater «Guli-Guli» d.o.o Sevojno, ul.Dragačevska bb, Sevojno, mat. br. 07385617, podneo je ovom organu Zahtev VI broj 504-11/11-03, za izdavanje dopunskog rešenja o izmeni integralne dozvole za skladištenje, tretman  i  ponovno iskorišćenje neopasnog otpada.

U toku postupka, ovo Odeljenje je, shodno čl. 69.Zakonu o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon), obavestilo  javnost o podnošenju zahteva za izdavanje integralne dozvole. U datom roku nije dostavljeno ni jedno mišljenje zainteresovane javnosti.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, u ulici Petra Ćelovića bb. u Užicu ili na sajtu Grada Užica i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dokumenta za preuzimanje

Dopunsko rešenje "Guli-Guli"