Комисије за спровођење наградног Конкурса за избор најлепшег дворишта на територији Града Ужица за 2020. годину 

Конкурс за избор најлепшег дворишта на територији Града Ужица, расписан је 18.05.2020. године и трајао је до 01.06.2020. године. Конкурс је расписан у три категорије:

  • Најлепше уређено приватно двориште
  • Најлепши балкон – тераса
  • Најуређенији простор (двориште) вишепородичних стамбених објеката.

На Конкурс се пријавило 14 учесника.

Стручна Комисија, образована од стране Градоначелника Решењем ИИ број 503-21/20 од 28.05.2020.године, извршила је обилазак пријављених и на основу утврђених критеријума извршила бодовање.

Комисија је након оцењивања пријављених ученика донела Одлуку:

У категорији најлепше уређено приватно двориште награђени су:

Прво место

Драгица Делић
Беле воде бб

 

Друго место

Гордана Брадоњић
Гај, Севојно

Треће место

Зорица Милановић
Горјани, Севојно

У категорији најлепши балкон (тераса) стигла је једна пријава која по мишљењу Комисије не испуњава критеријеме за доделу награда.

У категорији најуређенији простор (двориште) око вишепородичних стамбених објеката није било пријављених учесника.

Због тренутне ситуације са епидејом корона вируса, о датуму доделе награда учесници ће накнадно бити обавештени.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ИИ БРОЈ 503-21/20
30.06.2020.

Председник Комисије

                                                     Дуња Ђенић