Председник Градске општине Севојно, на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица, број 20/14), Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2017. годину (Службени лист града Ужица, број 42-1/16), Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03 2016.године и Предлога комисијe за финансирање/суфинансирање пројеката – програма oрганизција цивилног друштва за област културе у 2017.године, III број 193/17 од 20.04.2017. године, доноси

О Д Л У К У
о финансирању/суфинансирању пројеката – програма организација цивилног друштва из области културе у 2017. години

У 2017. години средствима буџета Градске општине Севојно, са позиције 38- дотације невладиним организацијама, финансираће/суфинансираће се реализација пројеката – програма oрганизција цивилног друштва за област културе у 2017.године у следећим износима:

  1. Књижевно удружење „Паун Петронијевић – Рујно” из Ужица
  2. Удружење Певачка група „Славуј” из Севојна
  3. Удружење „Радомир Рашо Мутавџић” из Севојна
  4. Етно дружење „Завичај” из Злакусе
  5. Удружење особа са инвалидитетом „Минимас” из Севојна

14.000,00 динара
60.000,00 динара
50.000,00 динара
46.000,00 динара
30.000,00 динара

Одлуку у целости можете погледати/преузети овде.