Комисијa за финансирање/суфинансирање пројеката – програма организација цивилног друштва у 2017. години, након спроведеног поступку по јавном позиву, размотривши све благовремено поднете пријаве и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу члана 17. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за финансирање/суфинанисрање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, на састанку одржаном 20.04.2017. године, дала је следећи

Предлог председнику Градске општине Севојно

  1. Књижевно удружење „Паун Петронијевић – Рујно” из Ужица
  2. Удружење Певачка група „Славуј” из Севојна
  3. Удружење „Радомир Рашо Мутавџић” из Севојна
  4. Етно дружење „Завичај” из Злакусе
  5. Удружење особа са инвалидитетом „Минимас” из Севојна
  6. Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица
  7. Удружење пензионера „Севојно” из Севојна
  8. Певачка група „Бећари” из Севојна

14.000,00 динара
60.000,00 динара
50.000,00 динара
46.000,00 динара
30.000,00 динара
0 динара
0 динара
0 динара

Цео документ са свим потребним информацијама можете погледати/преузети овде.