I У Изборну комисију Градске општине Севојно, именује се:
За председника:

Јелена Милекић, дипломирани правник, на предлог Српске напредне странке

За заменика председника:

Зоран Ђоковић, дипломирани правник, Нова Србија
1.За члана:

Ана Голубовић, Спрпска напредна странка

За заменика члана:
Тања Кнежевић, Српска напредна странка

2.За члана:

Катарина Пенезић, Српска напредна странка

За заменика члана:
Александра Стојановић, Српска напредна странка

3.За члана:

Миладин Томић, на предлог Нове Србије

За заменика члана:
Драган Фрањковић, на предлог Нове Србије
4.За члана:

Владе Живановић, Демократска странка Србије

За заменика члана:
Видосав Ерић, Демократска странка Србије

5. За члана:

Драгослав Богојевић, Позитивно Ужице

За заменика члана:
Милош Вуковић, Позитивно Ужице

6. За члана:

Душко Столица, Социјалистичка партија Србије

За заменика члана:
Марина Јовановић, Социјалистичка партија Србије
За секретара:

Бранка Церовић, дипломиран правник

За заменика секретара:
Данка Антонијевић, дипломирани правник
II Решење ступа на снагу одмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Ужица.“

III Против овог Решења се може изјавити жалба Управном суду, у року од 24 часа, од дана доношења Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I Број 06-255/2016
Датум: 20.04.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић