На основу члана 14 до 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката – програма организација цивилног друштва у 2017. години, након спроведеног поступка по јавном позиву, размотривши све благовремено поднете пријаве, на састанку одржаном 11.04.2017. године, сачинила је

Листу вредновања и рангирања пројеката

I

 1. Књижевно удружење „Паун Петронијевић – Рујно” из Ужица
 2. Удружење Певачка група „Славуј” из Севојна
 3. Удружење „Радомир Рашо Мутавџић” из Севојна
 4. Етно дружење „Завичај” из Злакусе
 5. Удружење особа са инвалидитетом „Минимас” из Севојна
 6. Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица
 7. Удружење пензионера „Севојно” из Севојна
 8. Певачка група „Бећари” из Севојна

80 бодова (од мах. 80)
49,5 бодова (од мах. 90)
56 бодова (од мах. 90)
40 бодова (од мах. 80)
16,4 бодова (од мах. 90)
0 бодова (од мах. 80)
0 бодова (од мах. 90)
0 бодова (од мах. 80)

II

 1. Књижевно удружење „Паун Петронијевић – Рујно” из Ужица
 2. Удружење Певачка група „Славуј” из Севојна
 3. Удружење „Радомир Рашо Мутавџић” из Севојна
 4. Етно дружење „Завичај” из Злакусе
 5. Удружење особа са инвалидитетом „Минимас” из Севојна
 6. Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица
 7. Удружење пензионера „Севојно” из Севојна
 8. Певачка група „Бећари” из Севојна

14.000,00 динара
60.000,00 динара
50.000,00 динара
46.000,00 динара
30.000,00 динара
0 динара
0 динара
0 динара

Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 19.04.2017.године.

Цео документ са свим потребним информацијама можете преузети овде.