Одлука о завршном рачуну Градске општине Севојно за 2015. годину, усвојена на 15. седници Скупштине Градске општине Севојно.

ODLUKA O ZAVRŠNOM RACUNU 2015 SEVOJNO