Пoсловник о раду Изборне комисије Градске општине Севојно, усвoјeн на 1. седници Изборне комисије Градске општине Севојно.

Пословник о раду