43.Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године ГК Севојно , Севојно

43.Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године КК Севојно , Севојно

43.Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године СУ Севојно , Севојно

43.Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године ФК Севојно , Севојно

43.Одлука – Трансфер средстава ГК Севојно, Севојно за I квартал 2021

43.Одлука – Трансфер средстава КК Севојно, Севојно за I квартал 2021.године

43.Одлука – Трансфер средстава СУ Севојно, Севојно за I квартал 2021

43.Одлука – Трансфер средстава ФК Севојно, Севојно за I квартал 2021.године

43.Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Управе ГО Севојно

43.Правилник о управљању, коришћењу и одржавању водовода Гајеви – Љубање

43.Решење – Постваљење вршиоца дужности начелника Управе ГО Севојно

44. Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Севојно

44. Решење – о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса

45. Закључак о утврђивању деоница на територији ГО Севојно за инфраструктурне радове у 2021.години

45. Закључак – Предлог директних инвестиција на територији ГО Севојно из буџета Града Ужица

45. Закључак – Предлог Етички кодекс функционера ГО Севојно Предлог Скупштини

45. Решење о изменама и допунама Решења о образовању Комисије задужене за спровођење јавног конкурса

46. Закључак о утврђивању предлога инфраструктурних радова на територији ГО Севојно у 2021.години

46. Закључак о усвајању захтева ФК Севојно,Севојно

46. Закључак о утврђивању деоница на територији ГО Севојно за инфраструктурне радове у 2021.години-удруживање

46. Одлука о трансферу средстава ФК Севојно,Севојно за II, III, IV квартал 2021.године

46. Решење о постављењу начелника Управе ГО Севојно

46. Решење о престанаку рада на положају вршиоца дужности начелника Управе ГО Севојно

47. Закључак о прихватању понуде о емитовању честитке за Ускршње празнике ТВ 5 и Радио Сан ,Ужице

47. Закључак о прихватању понуде о емитовању честитке за Ускршње празнике ТВ Лав

47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно

47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава КК Севојно, Севојно_1

47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава СУ Севојно, Севојно_2

47. Одлука о трансферу средстава ГК Севојно,Севојно за II квартал 2021.године

47. Одлука о трансферу средстава КК Севојно,Севојно за II квартал 2021.године_1

47. Одлука о трансферу средстава СУ Севојно,Севојно за II квартал 2021.године_2

47. План рада Управе Градске општине Севојно за 2021.годину

48. Закључак – Предлог Локалног акционог плана за запошљавање ГО Севојно за 2021.годину

48. Закључак – Предлог Одлуке о завршном рачуну ГО Севојно за 2020.годину

49. Закључак о одобравању коришћења простора Омладинског клуба Севојно – ООУБОР Севојно, Севојно

49. Закључак о предлогу Одлуке о изменама и допунаме одлуке о буџету ГО Севојно за 2021.годину

49. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно за III квартал 2021.године

49. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава КК Севојно, Севојно за III квартал 2021.године_1

49. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава СУ Севојно, Севојно за III квартал 2021.године_2

49. Одлука о трансферу средстава KК Севојно, Севојно за III квартал 2021

49. Одлука о трансферу средстава ГК Севојно, Севојно за III квартал 2021

49. Одлука о трансферу средстава СУ Севојно, Севојно за III квартал 2021.године

49. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021.годину

50. Закључак o упућивању иницијативе ЈКП Водовод, Ужице JKП Водовод, Ужице за умањење рачуна за воду за јул

51. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-јун 2021.године

51. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар јун 2021.године

51. Информација о реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2021.години

51. Локални савет за запошљавање – Предлог ранг листе за доделу субвенција за запошљавање

51. Одлука о повећању цене воде – Водовод Гајеви-Љубање – Режијски одбор

51. Одлука о повећању цене воде – Водовод Гајеви-Љубање

51. Решење о именовању чланова Локалног савета за запошљавање

52. Закључак – Захтев ЈКП Водовод, Ужице за замену азбестних цеви у Улици Браће Николић у 2022.години

52. Закључак о утврђивању деоница за инфраструктурне радове удруживањем са грађанима

52. Закључак – Планирање средстава за израду пројекта и реконструкцију стара месне канцеларије из буџета Града Ужица

52. Закључак – Предлог Граду Ужицу инфраструктурне радове преко текућег одржавања на територији ГО Севојно

52. Закључак – Предлог инфраструктурних радова на територији ГО Севојно директених инвестиција из буџета Града Ужица у 2022.години

52. Извештај о раду Управе Градске општине Севојно за 2020.годину

53. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године

53. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава КК Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године_1

53. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава СУ Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године_2

53. Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у 2020.години

53. Одлука о трансферу средстава ГК Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године

53. Одлука о трансферу средстава КК Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године_1

53. Одлука о трансферу средстава СУ Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године_2

54. Закључак – Одбијање предлога РРА Златибор за анекс Уговора о стратегији развоја ГО Севојно

54. Закључак – Предлог Извештаја и извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-септембар 2021.године-предлог Скупштини

54. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2021.године

54. Одлука о зимском одржавању путних паваца на територији ГО Севојно

55. Закључак – Предлог Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Севојно за 2022-2023.годину

55. Закључак – Предлог Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022.годину

55. Закључак – Предлог Одлуке о кадровском плану Управе Градске општине Севојно за 2022.годину

55. Закључак – Уступање простора ради извођења дечије новогодишње представе

55. Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2022-2023. годину

55. Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду односно Градској општини Севојно

55. Предлог – Нацрт кадровског плана Управе Градске општине Севојно за 2022.годину

55. Предлог – Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2022 годину

55. Решење – Измене и допуне Решења о расподели средстава са позиције 38, дотације невладиним организацијама

55. Решење о прихватању понуде за емитовање новогодишње честитке, ТВ 5, Радио Сан, Студио ЗООМ,ТВ Лав

55. Решење о прихватању понуде за израду новогодишње честитке Удружење инвалида

56. Одлука о трансферу средстава у корист рачуна Града Ужица

57. Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у 2021. години

57. Решење o расподели средстава са позиције 41- Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину – Дотације невладиним организацијама

57. Решење о образовању Комисије за избор предлога програма у области спорта за 2022.години

58. Одлука о исплати солидарне помоћи