64 – Одлука о реализацији активности за МОСИ са Спортским савезом Ужице

64 – Решење о изменама и допунама Решења о расподели средстава са позиције 41

64 – Закључак – Утврђивање деоница за извођење инфраструктурних радова путем удруживања

64 – Закључак – Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2021.годину

64 – Закључак – Извештај о раду Управе Градске општине Севојно за 2021. годину

63 – Закључак-Прихватање-понуде-за-емитовање-васкршње-честитке

63 – Закључак-Утврђивање-деоница-за-извођење-инфраструктурних-радова-путем-удруживања

63 – Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Фудбалском-клубу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године

63 – Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Спортском-удружењу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године

63 – Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Карате-клубу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године

63 – Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Гимнастичком-клубу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године

62 – Закључак-удруживање-средстава-са-грађанима-за-инфраструктурне-радове

61. Одлука o реконструкцији зграде Амбуланте у Градској општини Севојно

61. Мишљење за вршење друге јавне функције начелници Управе Градске општине Севојно

60. Мишљење за вршење друге јавне функције секретару Скупштине Градске општине Севојно

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године ФК Севојно, Севојно_3

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године СУ Севојно, Севојно_2

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године КК Севојно, Севојно_1

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године ГК Севојно, Севојно

60. Закључак – Мишљење за вршење друге јавне функције

59. Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021.годину

59. Закључак – Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021.годину