Севојно, 26 октобар . На данашњој седници Већа, донета одлука којим се одобрава трансфер средстава за 4. квартал 2018.године , спортским клубовима и удружењима, са територије Градске општине Севојно, а на основу годишњих програма из области спорта.

Донета одлука о расписивању II Конкурса за реализацију пројеката за омладину у 2018.години.

Разматран је Елаборат уличног система за насељено место Севојно, достављен од Републичког геодетског завода, о именовању назива улица и прослеђен градској управи на даље поступање.