На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број
62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и
поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у
непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017,
111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини («Службени лист града УЖИЦЕ-ГРАД» број Сл. лист Града Ужица), Градоначелница града
УЖИЦЕ-ГРАД је дана 17.08.2023. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ УЖИЦЕ-ГРАД
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТA У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ УЖИЦЕ-ГРАД

 

ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ