Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД УЖИЦЕ

08.02.2019.године

 

ПЛАН ИСПОРУКЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ ГРАЂАНИМА

На територији ГО Севојно

 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ ВАЖИ ОД 11.02.2019
ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ
Пре подне После подне
Севојно-Код Бенз пумпе 9,00-9,45 14,15-15,00
Севојно-Борићи 10,15-11,00 15,15-16,00
Севојно-Центар 9,00-10,00 14,15-15,15
Севојно – А.Вучковића 38 10,15 – 12,45 15,30 – 17,00
Севојно – Р. М.Марића и Б.Чолић 11,15 – 12,45 16,15 – 17,00

 

 

До одступања од наведених термина може доћи због потребе за пуњењем цистерни или због временских услова

 

Информације се могу добити на телефон

0800-31-31-00 од 00,00 до 24,00 часова

513 – 067 од 8,00 – 18,00 часова

 

 

 

Извор ; План испоруке  Градског штаба за ванредне ситуације