Почели су радови на изградњи  новог и  реконструкцији постојећег  паркиралишта код амбуланте Дома здравља у градској општини Севојно.

Предвиђена је изградња око 230 метара квадратних паркинг простора а у току је постављање тампона  и ивичњака.  Касније се приступа асфалтирању како паркинга тако и приступних саобраћајница тако да ће грађани убрзо  имати на коришћењу потпуно уређен простор испред амбуланте.