Завршени су радови на пробијању , насипању и ваљању пута за Чолиће у засеоку Црквари , такозвани Алексића пут , који је био зарастао у шибље и скоро непроходан. У каснијем периоду када се створе услови приступиће се асфалтирању.

Радове је изводило ЈКП „Нискоградња” Ужице .