Великом акцијом мештана насеља Рујевац посечено је шибље и растиње да се омогући несметан прилаз механизацији ради изградње ових путних праваца.

Извођач радова предузеће „Транскоп ” из Чајетине проширило је путни правац према Ђурићима и Цвијовићима   , насуло јаловином , каменим агрегатом и поставило асфалтни застор у дужини од 205 метара.

Средства су обезбеђена у сарадњи са градом Ужицем.