I ИМЕНУЈЕ СЕ проширени састав бирачких одбора, за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписаних за 04.03.2018. године, и то на следећа бирачка места:

БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 – Градска општина Севојно

1. Радан ( Павле) Марковић , 1942. година, Саве Шумановића 14, Севојно,
члан, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна
странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија
уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

2. Гордана (Томислав) Петровић , 1962. година, Милића Косјеровића 79, Севојно, заменик члана, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

3. Никола ( Витомир) Николић, 1977. година, Браће Николића 274, Севојно, члан, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

4. Милена (Драган) Чолић , 1961. година, Миливоја Марића 11а, Севојно, заменик члана, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

5. Севдије ( Дивна ) Бојовић, 1970. година, Крсте Смиљанића 22,Севојно, члан, Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

6. Зоран ( Милинко ) Вићевић, 1965. година, Деспота Стефана 1,Севојно, „ заменик члана, Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 – Солитер „Б“54

1. Милан ( Милија) Челиковић , 1952. година, Вишеслав Бугариновића 10, Севојно, члан, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

2. Биљана (Димитрије) Милић, 1972. година,Вишеслав Бугариновића 30/20, Севојно, заменик члана, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

3. Ивана ( Радојица) Чорбић , 1979. година, Вишеслава Бугариновића 22/25, Севојно, члан, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

4. Ана ( Обрад) Шпијуновић-Тасић, 1979. година, Војводе Мишића 28, Севојно, заменик члана, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

5. Милан ( Милија ) Гордић, 1955. година, Рујевац 52 ,Севојно, члан,
„Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

6. Раденко ( Ђорђе ) Стојић, 1965. година, Севојно бб, заменик члана,
„Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 – Основна школа „Алекса Дејовић“

1. Јасмина ( Милоје ) Ђорђевић, 1979. година, Миливоја Марића 74, Севојно, члан, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

2. Даница (Бранко) Марић, 1969. година,Миливоја Марића 17, Севојно, заменик члана, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

3. Драгана ( Милан) Чолић, 1990. година, Миливоја Марића 11а, Севојно, члан, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

4. Никола (Милорад) Селаковић, 1971. година, Војводе Мишића 58, Севојно, заменик члана, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

5. Душан ( Драган ) Арсић, 1992. година, Крсте Смиљанића 28 ,Севојно, члан,
„Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

6. Горан ( Ацо ) Димитријевић, 1997. година, Александра Вучковића 34, Севојно, заменик члана, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 – Стара месна канцеларија

1. Драган (Станоје) Чубраковић, 1969. година, Хероја Дејовића 44, Севојно, члан, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

2. Бојана (Горан) Нешић, 1991. година, Милића Косјеровића 47, Севојно, заменик члана, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

3. Миодраг (Раде) Митровић, 1979. година, Милића Косјеровића 32, Севојно, члан, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

4. Славољуб (Ђорђе) Павловић, 1956. година, Ивана Божовића 19, Севојно, заменик члана, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

5. Петар ( Милош ) Урошевић, 1998. година, Браће Николић бб ,Севојно, члан, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

6. Милеса ( Добривоје ) Јоковић, 1958. година, Браће Николић 37, Севојно, заменик члана, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 – Ватрогасни дом

1. Момчило ( Жарко) Петровић, 1958. година, Милића Косјеровића 79, Севојно, члан, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

2. Мирјана (Љубивоје) Стојановић, 1972. година,Браће Чолића 72, Севојно, заменик члана, „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“

3. Његош (Жарко) Тасић, 1976. година, Војводе Мишића 28, Севојно, члан, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

4. Владан ( Бобан) Брковић , 1987. година, Браће Чолића 7, Севојно, заменик члана, Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

5. Слободан ( Обрад ) Бојовић, 1946. година, Крсте Смиљанића 22 ,Севојно, члан, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

6. Гордана (Витомир ) Ружић, 1965. година, Јаворска 7, Севојно, заменик члана, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“

II Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном листу Града Ужица“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Број: 013-57/2018
Датум: 27.02.2018. године
Севојно

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Десимир Мићовић, с.р