На основу члана 14. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 4, 8 и 110. Пословника о раду Изборне комисје Градске општине Севојно, број: 013- 349/2016 од 13.06.2016. године, Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 26.02.2018. године са почетком у  14 часова,  донела је :

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 

 I  ИМЕНУЈУ СЕ у проширени састав Изборне комисије Градске општине Севојно, за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписаних за 04.03.2018. године:

  1. Љиљана Бјелић, члан, на предлогАлександар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија
  2. Срђан Николић, заменик члана, на предлогАлександар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија
  3. Александар Обућина, члан, на предлог Групе грађана „ Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“
  4. Владимир Дејовић, заменик члана, на предлог Групе грађана „ Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“
  5. Предраг Јоковић, члан, на предлог Српске радикалне странке“

II Ово Решење ступа на снагу даном  доношења и  биће објављено у “Службеном листу Града Ужица“.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-51/2018

Датум: 26.02.2018. године

Севојно

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                    Десимир Мићовић, с.р