На основу члана 16. и 17. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 7, 8 и 9. Упутства за спрововођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно расписаних за 04.03.2018. године, број: 013- /2018 , Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 22.02.2018. године са почетком у  14,30 часова,  донела је :

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНОГ САСТАВА  БИРАЧКИХ ОДБОРА

 

 I  ИМЕНУЈЕ СЕ стални састав бирачких одбора, за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписаних за 04.03.2018. године, и то на следећа бирачка места:

 1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 – Градска општина Севојно

 

 1. Маријана ( Михајло) Алексић , 1993. година, Црквари 224, Севојно

                  председник бирачког одбора  СНС

 

 1. Ивана ( Милија ) Јовичић , 1981. година, Соколска 13 Севојно,

      заменик председника бирачког одбора ПУ

 

 1. Сретен ( Димитрије ) Ршумовић , 1956. година, Радише Бугариновића 22 Севојно, члан 1. бирачког одбора  ПУ

 

 1. Миломир ( Ненад ) Ристовић , 1958. година, Гај 84, Севојно,

                  заменик члан 1. бирачког одбора  СНС

 

 1. Марко ( Станко ) Милосављевић , 1990. година, Првомајска 12 Севојно, члан 2 бирачког одбора  НС

 

 1. Вера ( Видоје ) Алексић , 1970. година, Миливоја Марића 237,Севојно, заменик  члана 2. бирачког одбора  СПС

 

 1. Милица ( Милан ) Марковић , 1982. година, Гај 47, Севојно,

                  члан 3. бирачког одбора  СНС

 

 1. Омер ( Хусо ) Мујић , 1949. година, Браће Чолића 107 Севојно,

заменик члана 3. бирачког одбора  ДС

 

 1. Мирјана ( Милорад ) Милићевић, 1969. година, Цара Душана 4, Севојно,    члан 4. бирачког одбора  НС

 

 1. Предраг ( Милан ) Џамбасовић, 1989. година, Миливоја Марића 14, Севојно, заменик члана 4. бирачког одбора  СНС

 

 

 1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 – Солитер „Б“54

 

 1. Мијодраг ( Милован ) Синђић , 1961. година, Вишеслава Бугариновића 24, Севојно, председник бирачког одбора ДС

 

 1. Миодраг ( Панто ) Васовић , 1943. година, Вишеслава Бугариновића 20, Севојно, заменик председника бирачког одбора СПС

 

 1. Олгица ( Драгиша ) Селаковић , 1963. година, Миливоја Марића 34 в,   Севојно, члан 1. бирачког одбора  ПУ

 

 1. Немања( Драган ) Максимовић , 1975. година,  Ивана  Божовића 19а,

              Севојно, заменик  члана 1. бирачког одбора  НС

 

 1. Зоран ( Милијан) Дукић, 1972. година, Вишеслава Бугариновића 14, Севојно, члан 2. бирачког одбора  СНС

 

 1. Илија ( Ђорђе ) Ристановић , 1963. година, Александра Вучковића 5 Севојно, заменик члана 2. бирачког одбора СПС

 

 1. Бојан ( Милован) Ћитић, 1985. година, Миливоја Марића 78, Севојно, члан   бирачког одбора  ПУ

 

 1. Данијела ( Иван ) Цвијовић, 1991. година, Вишеслава Бугариновића 25 Севојно, заменик члана 3. бирачког одбора  СНС

 

 1. Ранко ( Никола) Баранац,   година,  Ивана  Божовића 2а, Севојно, члан 4. бирачког одбора  ДСС

 

 1. Мирјана ( Јован ) Синђић, 1955. година, Вишеслава Бугариновића 24/27,  Севојно, заменик члана 4. бирачког одбора  СНС

 

 1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 – Основна школа „Алекса Дејовић“

 

 1. Стојан ( Ђурђе ) Благојевић , 1967. година, Миливоја Марића 14 Севојно

председник бирачког одбора  СНС

 

 1. Марко ( Миливоје ) Гудурић , 1987. година, Браће Чолића 175 Севојно

заменик председника бирачког одбора ПУ

 

 1. Марија ( Зоран) Мијаиловић , 1989. година, Соколска 52б Севојно,

члан  1. бирачког одбора  ПУ

 

 1. Горан ( Милан ) Гордић , 1981. година,  Рујевац бб , Севојно

заменик  члана 1. бирачког одбора  ДС
 

5.Милић ( Миливоје ) Раковић 1947. година,  Младово 121, Севојно

члан 2. бирачког одбора  СПС

6.Зоран ( Милосав ) Ђоковић , 1961. година, Хероја Дејовића 25 Севојно

заменик члана 2. бирачког одбора  СПС

     7.Милован  ( Мијодраг) Синђић , 1989. година,  Вишеслава Бугариновића 24, Севојно, члан 3. бирачког одбора  ДСС

8.Миланка ( Сретен ) Лекић, 1969. година, Александра Вучковића 1, Севојно,

заменик члана 3. бирачког одбора  СНС

9.Данијела ( Љубомир) Ђоковић, 1974. година, Браће Чолића 110, Севојно,

члан 4. бирачког одбора  НС

10.Ивона ( Предраг ) Поповић , 1996. година, Миливоја Марића 37,  Севојно,  заменик члана 4. бирачког одбора  НС

 

   1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4 – Стара месна канцеларија

      1.Верица  ( Радомир ) Маричић , 1967. година,  Хероја Дејовића 16 Севојно,      

         председник бирачког одбора СНС

 2.Драгован ( Мирослав) Николић , 1975. година, Браће Чолића 97 , Севојно,

заменик председника бирачког одбора НС

 3.Рајка ( Срећко ) Недић , 1969. година,  Цара Душана 16 ,Севојно,

          члан 1. бирачког одбора  ПУ

 4.Предраг ( Алекса ) Ковачевић, 1995. година,  Генерала Арачића 6 , Севојно,

заменик  члана 1. бирачког одбора  СПС

 5.Наталија ( Милош ) Јанковић , 1996. година,  Сремска 26 ,Севојно

члан 2. бирачког одбора  СНС

 6.Војин ( Ненад ) Марковић, 1961. година, Браће Чолића 35 ,Севојно,

заменик члана 2 бирачког одбора  СПС   

 7.Нада ( Славољуб) Цвијовић , 1968. година,Милића Косјеровића 2, Севојно,  члан 3. бирачког одбора  СНС

 8.Милојица ( Марко) Давидовић, 1970. година, Браће Николића 21, Севојно,            заменик члана 3 .бирачког одбора  НС

 9.Миладин (Здравко) Благојевић, 1965. година, Браће Николића 50,Севојно,  члана 4. бирачког одбора  СНС

 10.Миливоје  ( Милосав ) Миливојевић , 1967. година, Младово 106 Севојно,

заменик члана 4. бирачког одбора  СПС

 

 

   1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5 – Ватрогасни дом

 

   1. Ратко ( Драган ) Мандић , 1977. година, Вишеслава Бугариновића 24 ,

Севојно, председник бирачког одбора  СНС

 

   1. Лазар ( Миљко ) Петронијевић , 1955. година, Вишеслава Бугариновића 20,

Севојно, заменик председника бирачког одбора СПС

 

   1. Ристо ( Станимир ) Лазић, 1948. година,Вишеслава Бугариновића 32,Севојно,

  члан 1. бирачког одбора  НС

 

   1.   Мирјана ( Митар) Митричевић , 1964. година,  Крсте Смиљанића 9 ,

Севојно, заменик  члана 1. бирачког одбора  СНС

 

   1. Александар ( Милан) Сокић , 1957 године , Рујевац бб, Севојно,

       члан 2. бирачког одбора  СНС

 

   1. Бобан ( Ранко) Масал , 1976. година, Сремска 11, Севојно,

   заменик члана 2. бирачког одбора  ДСС

 

   1. Александар ( Страјин) Шуњеварић , 1947. година, Миливоја Марића 44,  Севојно, члан 3. бирачког одбора  СПС

 

   1. Славољуб ( Ђорђе) Павловић , 1956. година, Ивана Божовића 19, Севојно,

заменик члана 3. бирачког одбора  ДС

 

   1. Драган ( Миодраг) Марковић, 1971. година, Вишеслава Бугариновића 20, Севојно, члан 4. бирачког одбора ДСС

 

   1. Никола ( Драган ) Брковић , 1982. година, Браће Николића 44 Севојно, заменик члана 4. бирачког одбора  НС

II Ово Решење ступа на снагу даном  доношења и  биће објављено у “Службеном листу Града Ужица“.
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-47/2018

     Датум: 22.02.2018. године

     Севојно

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                         Десимир Мићовић, с.р