I Одређују се бирачка места за гласање за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно, које је Одлуком расписао председник Скупштине града Ужица за 04. март 2018. године и то:

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

 

Р. БР.

 

НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТА

 

АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА

 

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА

БИРАЧКО МЕСТО

 

1.

 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

 

СЕВОЈНО,

МИЛИВОЈА МАРИЋА 40

Улице:Радише Бугариновића, Драгачевска, Првомајска, Сердара Јанка и Саве Шумановића,

Засеоци: Севојно, Гај, Младово, Брег, Црквари, Околац, Трешњица

 

2.

 

СОЛИТЕР „Б“ 54

СЕВОЈНО,

В. БУГАРИНОВИЋА 26

 

Улице: Вишеслава Бугариновића, Цара Душана и Мајке Јевросиме

 

3.

 

ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“

 

СЕВОЈНО,

ХЕРОЈА ДЕЈОВИЋА

 

Улице: Браће Чолић, Александра Вучковића, Миливоја Марића и Соколска

 

4.

 

СТАРА

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА

 

СЕВОЈНО,

ХЕРОЈА ДЕЈОВИЋА

Улице: Милића Косјеровића, Браће Николић, Влаовац, Хероја Дејовића, Сарића Осоје 2, Филипа Филиповића, Ивана Божовића, Генерала Арачића, Гаврила Принципа и Сремска
 

5.

 

ВАТРОГАСНИ ДОМ

СЕВОЈНО,

ПРВОМАЈСКА

Улице: Јаворска, Рујевац, Виловине, Партизанска, Војводе Мишића, Крсте Смиљанића, Деспота Стефана и насеље Гајеви

 

II Ово Решење ступа на снагу даном  доношења и  биће објављено у “Службеном листу града Ужица“.

 

Број: 013-20/2018

Датум: 31.01.2018. године

Градска општина Севојно

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Десимир Мићовић с.р.