У складу са чл. 20 став 3. Закона процени утицаја на животну средину и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 26. априла 2017.године (среда), са почетком у 12:00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градске општине Севојно, у улици Миливоја Марића бр.40, у Севојну