На 14.седници, Скупштина градске општине Севојно  донела је Одлуку о поступку израде и доставе материјала у електронском облику.
На овакав начин градска општина Севојно сврстала се у ред градова и општина  на путу ка потпуној дигитализацији.  Ишло се ка томе да електронски документ потпуно замени папирни и улази се у  један процес где ће седнице и Већа и Скупштине бити без папира . Достављање материјала у електронском облику смањује трошкове папира ,тонера за штампање  и ангажовање запослених око штампања и доставе материјала . Таблет уређаји већ су набављени  и електронска достава материјала врло брзо биће исплатива кроз ове уштеде.

У циљу обезбеђивања објективног , правовременог и тачног обавештења јавности о раду , Сајт градске општине Севојно свакодневно се ажурира и све актуелне информације доступне су грађанима, као и могућност предлога и сугестија како електронски тако и у личном контакту са руководством градске општине .