Део слика насталих  у оквиру радионице,, Уметност за велике и мале”, коју је организовано Удружење визуелних уметника Ужице у септембру 2018.године  уз суфинасирање Градске општина Севојно, по јавном позиву за област културе.