Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за финансирање/суфинансирање  пројеката –

програма   организација цивилног друштва из области културе  у 2018. години

III број 178-1/18

03.05.2018. године

На основу члана 14 до 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно   за  финансирање/суфинансирање  пројеката и програма организација цивилног друштва из области културе III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, Комисија за  финансирање/суфинансирање пројеката –   програма организација цивилног друштва из области културе у 2018. години, након спроведеног поступка по јавном позиву  за финансирање / суфинансирање пројеката – програма из области културе који ће бити реализовани на територији Градске општине Севојно у 2018. години, размотривши све благовремено поднете пријаве, на састанку одржаном 03.05.2018. године, сачинила је

 

Листу вредновања и рангирања пројеката

 

I  На основу сачињене листе вредновања и рангирања благовремено приспелих пројеката  – програма  из области културе у 2018.години организацијама цивилног друштва, које ће програме реализовати на територији Градске општине Севојно, предлажемо да се  се финансирање/суфинансирање наведених пројеката  изврши  у висини наведених износа и то:

  • Књижевно удружење ,,Паун Петронијевић -Рујно,“ из Ужица  20.000,00  динар
  • Удружење Певачка група “ Славуј“ из Севојна                70.000,00 динара
  • Удружење“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна           80.000,00 динара
  • Етно дружење“Завичај “ из Злакусе                                   140.000,00 динара
  • Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна  50.000,00  динара
  • Удружење визуелних уметника Ужице из Ужица        40.000,00 динара
  • Удружење пензионера “ Севојно “ из Севојна               50.000,00 динара
  • Певачка група ,,Бећари“ из Севојна                                 50.000,00 динара

 

______________________________

Укупно:  500.000 динара

II  Листа вредновања и рангирања пројеката објавиће се на интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs  дана 03.05.2018.године.

III  Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 10.05.2018.године.

 

Председник комисије

Милија Кулашевић  с.р.