У току су радови на реконструкцији Соколске улице у Севојну. Oвом реконструкцијом је предвиђена замена водоводне мреже, односно главног вода који је од азбеста али и замена свих појединачних прикључака.

Реконструкција водоводне мреже у Соколској улици

По плану и програму ЈКП Водовода за 2018. годину планирана је замена водоводних линија и прикључака у Соколској улици у дужини око 1000 метара главне водоводне линије пречника Ø 100, а ради се тако да се што мање ометају грађани и ремети саобраћај. Након постављања главних линија радиће се и  појединачни прикључци, а тек пошто се  заврше ови радови укинуће се стара линија и активирати новопостављена линија.

У овој улици је годинама постајао  проблем са пуцањем цеви, нарочито зими тако да ће на овај начин тај дугогодишњи проблем бити решен.

Укупна вредност радова на реконструкцији Соколске улице је око 9 милиона динара од којих је 6,5 милиона вредност радова везаних за замену водоводних линија а остатак средстава је намењен за реконструкцију коловоза.