Завршени су радови на обележавању паркинг места на паркиралиштима по градској општини Севојно. На сваком паркиралишту посебно су обележена паркинг места за особе са инвалидитетом.

Истовремено је урађена и улична хоризонтална сигнализација.

Пијачне тезге са паркинга у Улици Александра Вучковића, ЈКП „Биоктош” је изместило на другу лoкацију  и у наредном периоду обезбедиће адекватан простор будуће пијаце.