Изградњом пешачких стаза око објеката , асфалтирањем паркинг простора и исцртавањем паркинг места, завршени су  радови на партерном уређењу вишепородичних   стамбених  објеката намењених за избегла лица у Севојну, „Талас 4” и „Талас 5”.

Средства за изградњу ових објеката обезбедио је Комесаријат за избеглице у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији а град Ужице је имао обавезу спољашње и партерно уређење и прикључке за воду ,канализацију и електро мрежу.