Верица Маричић

Задужена за област здравства и заштите животне средине

Милија Кулашевић

Задужен за област спорта,културе и информисања

Борко Вујовић

Задужен за област омладине

Владимир Сокић

Задужен за област комуналне инфраструктуре

Мијодраг Пејић

Задужен за област привреде и пољопривреде