На основу члана 9. Статута Градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 13/19) и  члана 19. Одлуке о учешћу грађана Градске општине Севојно у пословима Градске општине Севојно ( “Службени лист града Ужица број 24/19)  обавештавамо све грађане, стручну јавност, организације цивилног друштва и остале заинтересоване актере да ће се

ЈАВНА РАСПРАВА

o Предлогу  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету  Градске општине Севојно за 2019. годину (РЕБАЛАНС) одржати  дан 17.септембра 2019. године са почетком у 17:00 часова у Скупштинској сали Градске општине Севојно.

 

– рок за достављање  предлога и сугестија у писаној и електронској форми је 17.09.2019.године на мејл адресу:  gosevojno@uzice.rs, или подношењем писаних предлога – поднесака  путем поште или непосредно  на адресу Градске општине Севојно – Миливоја Марића број 40, 31205 Севојно

Одлуку о буџету Градске општине Севојно за 2019. године можете преузети ОВДЕ

Нацрт прихода и расхода за Измену и допуну одлуке о буџету Градске општине Севојно  за 2019.годину можете преузети   ОВДЕ

Извештај са јавне расправе можете погледати/преузети ОВДЕ