1. cедница Већа Градске општине Севојно

 

Предлог дневног реда