10-19 Записник са 10.седнице Скупштине

10-19 Записник са 10.седнице Скупштине