Predlog Odluke o budzetu Gradske opštine Sevojno za 2024.godinu _

Predlog Odluke o budzetu Gradske opštine Sevojno za 2024.godinu _