Записник 11. седница Већа

Записник 11. седница Већа