Нацрт-Одлуке-о-изменама-и-допунама-Одлуке-о-буџету-Градске-општине-Севојно-за-2023.године

Нацрт-Одлуке-о-изменама-и-допунама-Одлуке-о-буџету-Градске-општине-Севојно-за-2023.године