2-18 Записник са 2.седнице Скупштине

2-18 Записник са 2.седнице Скупштине