4. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Севојно

4. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Севојно