Zapisnik sa 27. sednice Veca Gradske opstine Sevojno

Zapisnik sa 27. sednice Veca Gradske opstine Sevojno