Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2022. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2022. године