Закључак о преносу средстава ГК ,,Севојно,, Севојно

Закључак о преносу средстава ГК ,,Севојно,, Севојно