Извештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2021.године

Извештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2021.године