Закључак – Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021. годину

Закључак - Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021. годину