Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ФК Севојно, Севојно за I квартал 2022.године

Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ФК Севојно, Севојно за I квартал 2022.године